Wensgesprek.nl

Wensgesprek.nl

Tijdens ons leven regelen we bijzondere momenten tot in detail. We vinden het belangrijk onze eigen stijl en persoonlijke voorkeuren in deze gebeurtenissen te verweven. Maar wie vol in het leven staat, schuift het nadenken over een eigen uitvaart meestal voor zich uit. We staan liever nog niet stil bij onze eigen dood. Maar hoe mooi zou het zijn als uw afscheid gaat over u? Over wie u was en wat u aan het hart ging? Om daarin inzicht te krijgen, hebben we wenskaarten ontwikkeld die u kunnen helpen in uw keuzes. Met behulp van afbeeldingen laten we u tijdens een persoonlijk gesprek op een informele en ontspannen manier kennismaken met de vele mogelijkheden die er zijn. Uit de stapel wenskaarten lichten we afbeeldingen die aansluiten op uw voorkeuren. Deze door u gekozen collectie vormt de basis voor uw afscheidsviering.

U krijgt alle kaarten van ons in een stijlvolle verpakking. Samen met een verslag van het gesprek. U kunt dit met andere benodigde documenten (zoals een adressenlijst, de verzekeringspolis en een eventueel codicil) op een vaste plaats bewaren.

Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen voor een afspraak. We bepalen in onderling overleg waar we elkaar ontmoeten. Dat kan bij ons op kantoor, bij u thuis of op een andere door u gekozen locatie.

Hoe wil je gaan? Je uitvaart op maat! Begraven of cremeren? Chopin of The Beatles? Cake of tapas? De kerk of toch dat koetshuis? Een uitvaart stelt nabestaanden voor een stortvloed aan keuzes. Hoe zou de overledene het hebben gewild? Om dat in beeld te krijgen, ontwikkelde Cavalli Uitvaartbegeleiding sfeerkaarten. Deze vormen het vertrekpunt voor een informeel en persoonlijk wensgesprek. Een gesprek waarin mensen zelf vertellen hoe ze – ooit – willen gaan. Amber Cavalli, Nicole Visser en Hanneke Meijerink nemen nabestaanden zo veel mogelijk zorg uit handen. Hun kracht ligt in het organiseren van een persoonlijk afscheid dat de stijl, de persoonlijkheid en het leven van een overledene eer aandoet. Amber: “Vaak blijken mensen duidelijke ideeën te hebben over wat ze wel of juist niet willen op hun eigen afscheid. Maar wie vol in het leven staat, brengt zijn dood niet zo snel ter sprake. Schuift dat liever nog even voor zich uit.” Hoe meer bekend is over iemands ideeën en voorkeuren, hoe persoonlijker de uitvaart. Daarom voert Cavalli Uitvaartbegeleiding steeds vaker wensgesprekken. “We willen de dood, en de heftige week die daarop volgt, graag bespreekbaar maken.”Een passend en uniek afscheid

Nicole Visser ondervond zelf hoe waardevol een goed afscheid kan zijn. Samen met haar ongeneeslijk zieke moeder regelde ze de uitvaart tot in detail. “In deze periode heb ik ervaren wat verlies en afscheid nemen met mensen doet. De uitvaart van mijn moeder was precies zoals ze het zelf voor ogen had. Uniek en respectvol. Dat bood onze familie veel troost.” Ondanks hun verschillende achtergronden, vinden Amber, Nicole en Hanneke elkaar in de wens om met mensen te werken, iets waardevols bij te dragen en contact te maken. Amber: “Bij een uitvaart komt dat allemaal bij elkaar. Je kunt er praktisch en emotioneel voor mensen zijn, in de meest kwetsbare periode van hun leven.”

Een prachtig vak

Hanneke ziet de meerwaarde van Cavalli Uitvaartbegeleiding vooral in het aanreiken van mogelijkheden. “We doen alles wat in onze macht ligt om wensen te vervullen. We denken mee over het hoe, wat en waarom van het afscheid. En zorgen dat nabestaanden naar veel praktische zaken geen omkijken hebben. Indien gewenst dragen we ideeën en alternatieven aan voor bijvoorbeeld locaties. Buiten de gebaande paden is heel veel mogelijk. Je kunt steeds meer je eigen invulling geven aan een uitvaart.”

Over hun werk zijn de dames unaniem: “Dit is een prachtig vak. We kunnen echt iets voor anderen betekenen. Mensen laten ons toe in hun leven. En dat op een kwetsbaar en intiem moment.”

Rust en duidelijkheid

De persoonlijke aanpak van Cavalli Uitvaartbegeleiding komt ook naar voren tijdens wensgesprekken. “We schuiven bij mensen aan als de dood nog niet in beeld is,” licht Amber toe.

“Om te ervaren wie ze zijn en hoe ze in het leven staan. Wat spreekt aan? En waarom? Met een kop thee en een stroopwafel in de hand luisteren we naar verhalen en anekdotes. Bespreken we het einde. Of een eventueel ziekbed. Heel verhelderend en bijzonder. Praten over de dood kan veel rust en duidelijkheid geven. Het kan angst wegnemen. Angst voor wat komen gaat. Angst voor alle beslissingen die moeten worden genomen.” Nicole beaamt: ´Voor veel mensen is de dood eng. Niet een onderwerp waarover je graag praat. Heel begrijpelijk uiteraard. Toch zien we gelukkig een groeiende belangstelling voor onze wensgesprekken. Door ideeën in kaart te brengen, kunnen we later het afscheid echt vormgeven op een manier die bij de overledene past.”

Sfeerkaarten & wensgesprekken

De dames ontwikkelden een eigen concept met sfeerkaarten. Hierop staan concrete zaken als een kist, een lijkwade, bloemen of een locatie. Maar ook foto’s die een bepaald gevoel oproepen. Nicole: “Beelden maken iets los en wekken allerlei associaties op. De sfeerkaarten bieden een goed vertrekpunt voor ons gesprek en helpen ons een helder beeld te krijgen van iemands smaak. Na afloop vatten we het wensgesprek samen in een verslag. Bovendien bundelen we de sfeerkaarten die het meest aanspraken, verpakt in een mooi doosje.”

De gesprekken zijn doorgaans een-op-een. Maar soms ook met de partner en kinderen erbij. Praten over de dood en het afscheid kan gezinnen dichter bij elkaar brengen. Voor verbinding zorgen.

Amber: “Vaak zien we dat ons bezoek rust brengt. Natuurlijk is het een eerste aanzet, maar het gesprek is geopend. Het neemt soms ook de zwaarte rondom de dood weg. En dat is onze bedoeling.”

Cavalli Uitvaartbegeleiding

Soestdijkseweg Zuid 207

3721 AC Bilthoven

T 030-2270740 (dag en nacht)

info@cavalli-uitvaartbegeleiding.nl

www.cavalli-uitvaartbegeleiding.nl

PERS: bekijk het artikel in het blad LEVEN! (pdf)

https://sites.google.com/site/wensgesprek/home/sfeerkaarten%20-%20wensgesprekken%20-%20amber%20cavalli.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/wensgesprek/home/Cavalli%20Uitvaartonderneming%20-%20Hanneke%20Meijerink%20-%20Nicole%20Visser%20-%20Amber.jpg